Socialchefdagarna Karlstad

Vi tvingades med kort varsel pga personliga skäl lämna återbud till aktuell kundmötesplats.

Vi hoppas på och ser fram emot Äldreomsorgsdagarna på Stockholmsmässan i Älvsjö den 13 och 14 okt 2016.

ISO-certifiering

Swedlock har nu slutfört den under hösten 2015 påbörjade  processen med att ta fram ett
nytt ledningssystem enligt ISO 9001 och ISO 14001.
Berörda certifikat är daterade 2016-09-28.

Genombrott i Finland

Swedlocks satsning på den finska marknaden börjar bära frukt och den första affären är slutförd. Affären genomfördes med Sibbo kommun, som ligger knappt tre mil öster om Helsingfors. De första nyckelgömmorna är redan monterade och återkopplingen har varit mycket positiv.

Även Karleby kommun har visat intresse och tackat ja till Swedlocks erbjudande om att testa aktuella produkter, en s k Pilot. Den här s k Pilotverksamheten har för både våra kunder och Swedlock varit mycket framgångsrik på den svenska marknaden och hittills har så gott som samtliga kommuner som testat våra produkter genom detta  erbjudande, återkommit och upphandlat våra olika produkter och tjänster.

Mottagandet av våra produkter och tjänster på den finska marknaden har klart överträffat våra förväntningar. Intresset är stort och vi har många spännande kundmöten att se fram emot.  

Ny framgång i Norge

Genom vår återförsäljare Arcus-Vita AS i Norge har Swedlock vunnit en upphandling avseende Nedre Eiker kommune. Swedlock ser affären med Nedre Eiker kommune som ytterligare ett bevis på att våra produkter och tjänster är konkurrenskraftiga också på den norska marknaden.

Swedlock ser med tillförsikt på den norska marknaden och är mycket nöjda med samarbetet med vår återförsäljare Arcus-Vita AS. Swedlock är övertygade om att vi tillsammans med Arcus-Vita kommer att nå ytterligare framgångar i Norge.

Äldremässan Elmia

Mässan tillsammans med konferensen uppfattade vi som en positiv upplevelse. Vi fick möjlighet att träffa både nya och gamla kunder. Mässan riktade sig till alla som arbetar med eller har intresse av äldrefrågor. Den allmänna uppfattningen var att deltagarna var nöjda med det gedigna konferens- programmet och arrangemanget i övrigt.

För Swedlocks del lanserade vi för marknaden ett helt nytt certifierat låssystem. Systemet innebär att olika aktörer som Räddningstjänsten, Ambulans, Hemtjänsten, Vattenverket och energibolag kan samverka med ett gemensamt nyckelhanterings- system.

Vi på Swedlock är helt övertygade om att utvecklingen i branschen liksom ökade krav på kostnadsbesparingar leder till ett utökat samarbete. Med vårt nya kunderbjudande riktat till samtliga aktörer ser vi i ett utökat samarbete stora möjligheter till kostnadsbesparingar och synergier.

Intelligenta nycklar ökar säkerheten hos räddningstjänsten Skåne Nordväst

Stora nyckelskåp, mängder av nycklar till kanske hundratals objektsägare och kaos när en nyckel kommer på villovägar. Så ser det ut hos de flesta räddningstjänster idag, men Helsingborg tar nu steget in i framtiden med intelligenta nycklar. Detta står att läsa i Brandmannen i sitt första nr för 2016.

Räddningstjänsten Skåne Nordväst har valt Swedlocks nya system med intelligenta nycklar.

Att räddningstjänsten i Helsingborg valt vårt nyckelhanteringssystem är att betrakta som en kvalitetsstämpel och ett erkännande av såväl våra produkter som vårt yrkeskunnande, säger Swedlocks vd Magnus Nilsson.

Eftersom vi främst inriktat oss på kommunernas hemtjänst är detta för oss att betrakta som en prestigeorder. Jag ser betydande synergier och kostnadsbesparingar med att hem- och räddningstjänsten kan använda sig av samma nyckelhanteringssystem säger Magnus.

Dessa kommuner valde Swedlocks nyckelhanteringssystem 2015

Under 2015 valde följande kommuner Swedlocks nyckelhanteringssystem:

 • Falköping kommun
 • Göteborg kommun (del av)
 • Gotland kommun
 • Hylte kommun
 • Kristinehamn kommun
 • Odense kommun, Danmark
 • Ljungby kommun
 • Munkfors kommun
 • Piteå kommun
 • Räddningstjänsten Skåne Nordväst
 • Skellefteå kommun

Swedlock har sedan bolaget startade sin verksamhet 2007 haft en positiv och stabil utveckling. När vi summerar 2015 kan vi lägga ytterligare ett framgångsrikt år bakom oss.

Kundmötesplatser 2016

Under 2016 möter du oss på följande mässor och platser:

3-4 februari

MVT, Mötesplats för välfärdsteknologi och e-hälsa.
Kistamässan, Kista

10-11 februari

Brandbefälsmötet
Sundspärlan, Helsingborg

7-8 april

Elmia Äldre
Jönköping

5-7 oktober

Socialchefsdagarna
Karlstad

13-14 oktober

ÄO, Äldreomsorgsdagarna
Stockholmsmässan, Älvsjö

Utmärkelse

Olofströms kommun har blivit utsedd till årets tillväxtkommun i Blekinge 2015. Swedlock var ett av arton ( 18 ) företag som uppfyllde samtliga kriterier i mätningen: Har ökat sin omsättning, har nyanställt och gått med vinst.

Swedlocks prestation uppmärksammades vid en enklare ceremoni som arrangerades av Olofströms kommuns Näringslivsbolag.

Kontaktuppgifter

Swedlock
Södra Portgatan 44
283 50 Osby
Tel 0479 - 43 29 00
Fax 0479 - 150 11
Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den.

Söker ni lastsäkringsprodukter hittar ni det på forankra.se

forankra