Swedlock

VD om halvåret som gått

Semestertiderna är över för i år och verksamheten är åter i full gång. Glädjande är då att kunna konstatera, att vi fortsatt på den inslagna vägen och så här långt under 2016 lyckats väl på vår hemmamarknad. Efterfrågan på våra olika produkter och nyckelhanteringssystem har ökat kontinuerligt och vi kan med stolthet konstatera att vi utökat vår kundstock.

Jag är också väldigt nöjd med de framgångar vi tillsammans med våra samarbetspartners skördat i Norge och Finland. Jag tror att exporten till dessa båda länder framöver kommer att ha en positiv utveckling och därmed öka i betydelse för Swedlocks verksamhet.

För Swedlock har sedan bolaget startade sin verksamhet produktutveckling alltid stått i centrum och haft högsta prioritet inom företaget.

I en allt mer digitaliserad omvärld är en kontinuerlig produktutveckling en framgångsfaktor och nyckeln till kundnöjdhet. Jag får så gott som dagligen glada tillrop från kunder som uppskattar vår kommunikation om nyheter på marknaden och vår höga servicegrad.

Möjligheten att på ett kostnadseffektivt sätt ”byta upp sig” från ett mekaniskt nyckelhanterings-system till ett digitalt system är något som röner stor uppskattning hos många av våra kunder. Denna möjlighet kombinerad med att som alternativ till ett upplägg med köp även kunna erbjuda ett hyres-upplägg upplevs som mycket intressant bland kunderna.

Avslutningsvis vill jag informera om att vi nu sedan en kort tid tillbaka är klara med vår certifiering enlig ISO 9001och ISO 14001.

Magnus Nilsson
Vd Swedlock AB

VD har ordet

2015 har för vår del varit ett intressant och händelserikt år på många olika sätt. Glädjande är att kunna konstatera att våra kunder är fortsatt mycket nöjda med våra produkter och det sätt på vilket vi sköter service och underhåll. Förtroendet marknaden har visat oss, har under året resulterat i att vi fått till oss fler kunder med en ökad affärsvolym som följd.

Vi ser nu också att våra satsningar på Norge och Finland börja bära frukt. Vårt arbete med att produktutveckla har fortsatt i hög takt, vilket bl a har medfört att vi kunnat presentera ett helt nytt lås på marknaden, nämligen vårt Duoiås. Låset är godkänt av SP och patentregistrerat.

Vid årsskiftet 2014/2015 förvärvade vi en ny kontors- och verkstadsfastighet i Osby. Förvärvet har inneburit ett lyft för både personal och verksamhet så till vida, att fastigheten fyller kraven på en modern rationell industrifastighet. Fastigheten ger oss också utrymmesmässigt möjlighet till en vidare expansion. I detta sammanhang vill jag också framhålla vår satsning på 3D-teknologi. Tekniken ger oss möjlighet att avsevärt förkorta ledtiden från ide till färdig produkt. Jag vill också betona att jag är oerhört nöjd med att vi håller vår plan beträffande ett nytt ledningssystem enligt ISO 9001 och 14001 att vara klart våren 2016.

Framöver bedömer jag att vi är bra positionerade på marknaden. Vår orderingång är god och vi står väl rustade för att ta oss an nya utmaningar. Vi skall fortsätta på den inslagna vägen med att ligga nära våra kunder och marknaden, vara lyhörda för de krav och önskemål marknaden ställer på nya produkter och system. Hittills har vi enligt min uppfattning lyckats väl härmed och jag kan idag inte se några omständigheter som skulle medföra att vi inte även framöver förmår infria våra kunders högt ställda förväntningar.

Magnus Nilsson
Vd Swedlock AB

Om oss

Swedlock AB är ett företag som utvecklar och marknadsför nyckelhanteringslösningar för företag och kommuner som hanterar ett stort antal nycklar i sin verksamhet.

Swedlock nyckelgömma är en välbeprövad produkt sedan starten 1998 och är marknadsledande inom mekanisk nyckelhantering med över 45. 000 ex levererade ut i Sverige.

Swedlock nyckelgömma är utvecklad av licensierade låssmeder med mer än 25 års erfarenhet inom låsbranschen.

Swedlocks affärsidé

Swedlocks affärsidé är att till kommuner och företag lösa nyckelhanteringsproblem. Vi erbjuder skräddarsydda, säkra, kostnadseffektiva och kompletta lösningar.

Ni kan ladda ner vår allmänna broschyr här!

Kontaktuppgifter

Swedlock
Södra Portgatan 44
283 50 Osby
Tel 0479 - 43 29 00
Fax 0479 - 150 11
Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den.

Söker ni lastsäkringsprodukter hittar ni det på forankra.se

forankra